Trafolarda Silika Jel ve Çalışma Prensibi

Trafolarda Silika Jel ve Çalışma Prensibi

Yağlı tip bir elektrik trafosundan akım çekildiğinde trafo izolasyon yağının sıcaklığı artmaya başlar. Sıcaklık artmasıyla yağın hacmi de artmaya başlar. Artan yağ hacmi ile birlikte haznede bulunan hava da dışarı çıkar. Yağın soğuması ile birlikte hacmi düşeceğinden tekrar hazneye dışarıdan hava girer.

Dış ortamdaki doğal hava her zaman az veya çok bir miktar nem barındırabilir. Havadaki bu nem hiç bir önleyici etki olmadan direk transformatörün içine girerse tranfosrmatörün izolasyonuna zarar verir. Havanın nemini almak için kullanılan en yaygın yöntemlerden birisi silika jeldir. Yağlı tip trafolarda silika jel bir havalandırma borusuyla birlikte tanka bağlanarak tanka giren havanın bu silika jelden geçerek neminin alınması amaçlanmaktadır.

Silika Jel Çalışma Prensibi

Silika jel kristalleri çok büyük bir nem emme kapasitesine sahiptir. Kristaller arasından hava geçtiğinde hava içindeki nem kristaler tarafından emilir. Böylece transformatör içerisine ulaşan hava daha nemsiz ve kuru olur. Silika jel kristallerinin rengi koyu mavidir fakat havadaki nemi absorbe ettikçe rengi pembeye döner.

silikajeldegisimi

Yukarıdaki resimde silika jelin havadaki nemi absorbe etmesiyle renk değişimi görülmektedir.

8 Mayıs 2016 tarihinde yazılan bu yazı toplam 4.777 kez okunmuştur.

Yazar: elektrikci Pratiği seven mektepli elektrikçi... 2008 yılına kurduğu elektrikce.com'da geçen süre boyunca vakit buldukça bilgi ve çeşitli paylaşımlar yapmakta... Teorik bilgilerin yanısıra pratik bilgileri de paylaşmaya çalışan elektrikce.com'un sahibi ve şimdilik tek yazarı...