A İle Başlayan Terimler

Açık Devre: 

(İng: Open Circuit) Devre anahtarının devreden akım geçmeyecek ...

Adi Anahtar: 

Bir lambayı veya bir grup lambayı aynı anda, ...

Admitans: 

(İng: Admitance) Alternatif gerilim devrelerinde empedans‘ın tersidir. Y ...

Akım: 

(İng: Current) İletkenin bir noktasından bir saniyede geçen ...

Akım Yoğunluğu: 

(İng: Current Density) İletkenin 1mm2’lik kesitinden geçen akım ...

Aktif Enerji: 

(İng: Real Energy) Aktif gücün zamanla çarpımıyla elde ...

Aktif Güç: 

(İng: Real Power) Birimi Watt olan görünür gücün ...

Alçak Geçiren Filtre: 

(İng: Low Pass Filter) Düşük frekansları geçiren, alçak ...

Alternans: 

(İng: Alternans) Her bir yarım saykıla alternans denir.

Alternatif Akım: 

(İng: Alternative Current) Yönü ve büyüklüğü zamana göre ...

Ampermetre: 

(İng: Ampermeter) Doğru veya alternatif akım devrelerinde alıcının ...

Anahtar: 

(İng: Switch) Devreyi açıp kapatmaya yarayan araçlardır.

Anma Akımı: 

(İng: Rated Current) Bir elektrikli alet veya makinanın ...

Anma Değeri: 

(İng: Rated Value) Bir bileşen, aygıt ya da ...

Anma Frekansı: 

(İng: Rated Frequency) Elektrikli bir aletin çalışma sınırlarının ...

Anma Gerilimi: 

(İng: Rated Voltage) Bir elektrikli alet veya makinanın ...

Anma Hızı: 

(İng: Rated Speed) Döner makinalarda, bir motorun en ...

Armatür: 

(İng: Armatur) DC veya üniversal elektrik motorlarında motorun ...

Aşırı Yük: 

Avometre: 

Bkz. Multimetre, Ampermetre, Voltmetre, Ohmmetre; Amper, Volt, Ohm ...