Öziletkenlik

(İng: Specific Conductance) Özdirencin tersine öziletkenlik denir.

9 Kasım 2013 tarihinde eklenen bu terim toplam 1.901 kez incelenmiştir.