Aktif Güç

(İng: Real Power) Birimi Watt olan görünür gücün faz açısının kosinüsü ile çarpımı ile elde edilen elektriğin iş yapan gücü. P=VxIxcosφ

9 Kasım 2013 tarihinde eklenen bu terim toplam 1.121 kez incelenmiştir.