santral

Güneş Enerjisi Santrali Nedir? Nasıl Elektrik Üretir? Güneş Enerjisi Santrali Nedir? Nasıl Elektrik Üretir?

Elektrik enerjisi üretiminde kullanılan kaynaklardan birisi de güneştir. Enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı fosil yakıtlarla karşılaştırıldığında çevreye en en ...

Termik Santrallerin Çalışma Prensibi Termik Santrallerin Çalışma Prensibi

Termik santrallerde kazanlar dikey tip tabii su sirkilasyonlu cebri çekmeli içten yanmalı kömür pulvarize püskürtmeli tiptir. Yaklaşık 350 ila 400 ...

Hidroelektrik Santrallerin Olumsuz Etkileri Hidroelektrik Santrallerin Olumsuz Etkileri

Enerji kaynaklarının hızla tükendiği dünyamızda fosil yakıtların bir kenara bırakılıp yenilenebilir enerji kaynaklarına yönlendiğimiz bu devirde, hidroelektrik santraller enerji kaynaklarının ...

Hidroelektrik Santraller Hidroelektrik Santraller

Hidroelektrik santraller (HES) su gücünün kullanılmasıyla elektrik enerjisinin üretildiği santrallerdir. Ülkemizdeki hidroelektrik santrallerini kurulu güçleri ve bulundukları bölgeler ile birlikte buradaki ...

Türkiyedeki Termik Elektrik Santraller Türkiyedeki Termik Elektrik Santraller

Termik Santraller ısı enerjisini elektrik enerjisine çeviren santrallerdir ve doğalgaz, taş kömürü, linyit, fuel oil gibi yakıtlar ile çalışırlar. Elektrik ...