koruma

Buchholz Rölesi Yapısı ve Çalışması Buchholz Rölesi Yapısı ve Çalışması

Elektrik iletim ve dağıtım sistemlerinde enerji dönüşümü yapan transformatörlerde çıkabilecek arızaların büyük arızalara neden olmadan belirlenip önlem alınabilmesi için bazı ...

Varistör Tanımı ve Kullanım Amacı Varistör Tanımı ve Kullanım Amacı

Varistör iki uçlu nonlineer pasif bir devre elemanıdır. Gerilimle direnci değişen bu devre elemanı AC ve DC devrelerde, anahtarlama, gürültü ...

Aşırı Akım Koruma Röleleri Aşırı Akım Koruma Röleleri

Tanımı:  Aşırı akımların elektrik motorlarına vereceği zararları önlemek için kullanılan elemanlara, aşırı akım rölesi adı verilir. Elektrik devrelerinde kullanılan sigortalar ...

Kaçak Akım Koruma Rölesi Seçimi Kaçak Akım Koruma Rölesi Seçimi

Kaçak akım koruma rölesi seçilirken elektromekenik olmasına dikkat edilmelidir. Elektronik kaçak akım koruma röleleri gerilime baglı olarak çalısır. Gerilim degerinin ...

Sekonder Aşırı Akım Röleleri Sekonder Aşırı Akım Röleleri

Sekonder aşırı akım röleleri akım trafolarının sekonder (ikincil) devresine bağlanır ve trafo ve elektrik motorlarını aşırı akımlara karşı korur. Bu ...