frekans

Elektrikte Deri Etkisi (Skin Effect) ve Sonuçları Elektrikte Deri Etkisi (Skin Effect) ve Sonuçları

Elektrik iletimi iletken malzemeler üzerinden gerçekleşirken gözümüzle göremediğimiz bazı olaylar ortaya çıkmaktadır. Bu olaylardan birisi de Deri Etkisi’dir. Deri etkisi ...

Senkron Makinelerde Frekans ve Hız Senkron Makinelerde Frekans ve Hız

Senkron makineler motor olarak kullanılabilindiği gibi genellikle generatör (jeneratör, alternatör)olarak kullanılırlar. Senkron kelime anlamı olarak eş zamanlı anlamına gelir. Senkron ...

Proteus İle 555 Tümdevresinin Simülasyonu Proteus İle 555 Tümdevresinin Simülasyonu

555 Tümdevresi ile kare dalga üretmeyi 555 Tümdevresi ile Kare Dalga Elde Etmek başlıklı yazıda incelemiştik. Bu yazıda oradaki devrenin proteus ile ...

Matlab Simulink ile Tam Dalga Kontrollü Doğrultucu Matlab Simulink ile Tam Dalga Kontrollü Doğrultucu

Önceki yazıda Orcad PSpice programı yardımıyla tam dalga kontrolsüz doğrultucunun simülasyonunu yapmıştık. Bu yazıda ise Matlab Simulink programını kullanarak tam dalga kontrollü ...