eprom

Salt Okunur Bellek (ROM) ve Çeşitleri Salt Okunur Bellek (ROM) ve Çeşitleri

Salt Okunur Bellek ingilizce anlamıyla Read Only Memory (ROM) sadece üzerine bir kez program yazılabilen sadece önemli bilgileri hafızada tutmaya yarayan belleklerdir. ...