Alternatif Akım

Endüktif Yüklü AC Devrede Akım ve Gerilim Endüktif Yüklü AC Devrede Akım ve Gerilim

Endüktif yük endüktans yani bobin devre elemanlarıdır. AC gerilim kaynağına bağlanan endüktif yüklerde akım ve gerilim dalga şekilleri omik yüklere ...

Alternatif Gerilim (AC) Dalga Şekli ve Bileşenleri Alternatif Gerilim (AC) Dalga Şekli ve Bileşenleri

Doğru akım (DC), akımın veya gerilimin bir devrede tek bir yönde olduğu (artı veya eksi yönde) dalga şeklidir. Genellikle DC ...

Alternatif Akım (AC) Altında Kondansatör Alternatif Akım (AC) Altında Kondansatör

AC gerilim belli bir frekansta sürekli değişen gerilimdir. Kondansatörler DC gerilim altında enerji depolama işlevi gören elemanlarken AC gerilim altında ...

Yol Verme Yöntemleri Yol Verme Yöntemleri

3 fazlı asenkron motorlar ilk kalkış anında nominal akımlarının 6-7 katı fazla akım çekerler. Aşırı yol alma akımı şebekede, devrede ...

Üç Fazlı Asenkron Motorların Çalışma Prensibi Üç Fazlı Asenkron Motorların Çalışma Prensibi

Asenkron motorların çalışması şu üç prensibe dayanır: 1. Alternatif akımın uygulandığı stator sargılarında dönen bir manyetik alan olmalıdır. 2. Manyetik ...

Pens Ampermetre Nedir? Pens Ampermetre Nedir?

Bir havai hattın veya bir motor devresinin akımını, devrenin hattını kesmeden ölçmek için kullanılan kullanılan ölçü aletine pens ampermetre denir. ...

Asenkron Motorlara Yol Verme Yöntemleri Asenkron Motorlara Yol Verme Yöntemleri

Elektrik motorlarında yol verme işlemi motorun rotor hızının sıfırdan sürekli çalışma hızına ulaşması için yapılan işlemdir. Burada sürekli çalışma hızından ...

Akım Transformatörü Akım Transformatörü

Akım transformatörleri yüksek akımları standart değerlere çevirerek ölçü aletleri ve röleler gibi kontrol ekipmanların kullanılmasını sağlayan transformatörlerdir. Akım transformatörleri bir ...

Redresör Nedir? Redresör Nedir?

Redresör girişindeki sinüsoidal alternatif akımı doğru akıma çevirerek çıkışta doğru akım veren cihazdır. Redresörler; yaygın olarak enerji yedeklemesi, güvenlik ve ...

Elektrik Motorları Elektrik Motorları

Asenkron ve senkron elektrik motorları AC motorların iki ana kategorisidir. Endüksiyon AC motoru asenkron motorun genel bir şeklidir ve temel ...

Elektrik Nedir? Elektrik Nedir?

Elektrik bir elektriksel gücün akışıdır. Birincil enerji kaynağı olan kömür, doğal gaz, mazot, nükleer güç ve diğer doğal kaynaklar gibi ...

Doğru Akım ve Alternatif Akım Doğru Akım ve Alternatif Akım

Piller, yakıt pilleri ve güneş petekleri daima doğru akım denilen akım türü verirler. Pil üzerindeki + ve – uçlar daima ...

Alternatif Gerilim Neden Sinüsoidaldir? Alternatif Gerilim Neden Sinüsoidaldir?

Bilindiği gibi elektrik santrallerde alternatif gerilim olarak üretilir, iletim ve dağıtım hatları yardımıyla bizlerin kullanımına sunulur. Elektrik ile ilgilenenler bilirler ...

Kontrol Kalemi Nasıl Çalışır Kontrol Kalemi Nasıl Çalışır

Bir hatta, prizde, duyda vs. gerilimin (elektrik) olup olmadığını anlamakta kullanılan kontrol kalemi hemen her evde bulunmaktadır belkide. Kullanışlı ve ucuz ...

Transformatörlerde Verim Transformatörlerde Verim

Transformatörler girişine uygulanan gerilimi çıkışına sargıları oranında değiştirerek çıkışına veren elektrik makinalarıdır. Girişine uygulanan gerilim primer ve sekonder sargıları oranında ...

Deşarj Lambaları Deşarj Lambaları

Deşarj Lambaları içine gaz doldurulan bir cam tüpün iki ucunda bulunan elektrotlara gerilim uygulanması ile gerçeklerşen boşalmalardan ışık üretilmesi esası ...

Elektrik Nasıl Üretilir Elektrik Nasıl Üretilir

Günlük hayatta kullandığımız elektrik enerjisi elektrik santrallerinde üretilerek iletim ve dağıtım hatlarıyla yaşadığımız yerlere gelmektedir. Elektrik enerji üretiminin temelinde enerji dönüşümü ...

Elektrik Çarpmasında İlk Yardım Elektrik Çarpmasında İlk Yardım

Vücuda girip çıkan bir elektrik akımının şoku kişiyi  yere yıkabilir, bilincini kaybettirebilir, solunumun ve kalp atışının durmasına sebep olabilir. Akım, ...

Elektrik Çarpması Hakkında Temel Bilgiler Elektrik Çarpması Hakkında Temel Bilgiler

Elektrik taşıyan bir iletkene veya gerilim bulunan madeni bir şeye temas durumunda vücut doğrudan doğruya bir elektrik devresinin içerisine girmiş ...

Aktif, Reaktif ve Görünür Güç Aktif, Reaktif ve Görünür Güç

Elektrik ile çalışan sistemlerin şebekeden çektikleri güç Aktif Güç ve Reaktif Güç olmak üzere ikiye ayrılır. Görünür güç ise aktif ...

Sayfa 1 / 212