Lojik Devrelerde Binary Decoder (İkili Kodçözücü)

Lojik Devrelerde Binary Decoder (İkili Kodçözücü)

Lojik devrelerde binary decoder (ikili kodçözücü), n girişli ve 2n çıkışlı bir çoklu devre elemanıdır. Uygulamada ikili decoder n adet inputun bütün kombinasyonlarına göre farklı bir çıkışın aktif olduğu birleşik devrelerdir. Aşağıda 3 bitlik bir binary decoderin giriş (input) ve çıkış (output) gösterimleri görülebilir.

binarydecoder

Bir binary decoderin giriş inputlarına göre çıkış inputlarının değerleri doğruluk tablosu ile ifade edilebilir. Aşağıda 3×8 bir binary decoderin doğruluk tablosu görülmektedir.

binarydecoderdogruluktablosu

Doğruluk tablosuna bakıldığında bütün girişler 0 iken O0 çıkışının 1 diğer çıkışların 0 olduğu görülür. Aynı şekilde her bir giriş değerine karşı çıkışlardan sadece bir tanesi 1 diğerleri 0 olmaktadır. Aşağıda 3×8 bir decoderin lojik şeması görülmektedir.

binarydecoderyapisi

Yukarıdaki şemada görüldüğü gibi binary decoderin her bir giriş (input) kombinasyonuna göre bir çıkış (output) aktif olmaktadır.

22 Mayıs 2016 tarihinde yazılan bu yazı toplam 1.451 kez okunmuştur.

Yazar: elektrikci Pratiği seven mektepli elektrikçi... 2008 yılına kurduğu elektrikce.com'da geçen süre boyunca vakit buldukça bilgi ve çeşitli paylaşımlar yapmakta... Teorik bilgilerin yanısıra pratik bilgileri de paylaşmaya çalışan elektrikce.com'un sahibi ve şimdilik tek yazarı...