Özdirenç ile Direnç Hesaplama

Özdirenç ile Direnç Hesaplama

İletken bir cismin iletkenliği cismin özdirencine, boyuna ve kesit alanına bağlıdır. Aşağıdaki hesap programı ile iletken bir cismin iletkenliğini hesaplayabilirsiniz.

Aşağıdaki hesap programı direnç formülü olan R =ρL/A ile direnç hesaplar. Formülde R direnç, p özdirenç, L cismin boyu, A ise yüzey alanını sembolize eder.

Hesaplama

Özdirenç Ωm
   
Uzunluk m
   
Kesit Alanı: m2
   
 
   
Direnç : Ω
   
21 Aralık 2014 tarihinde eklenen bu hesaplama toplam 24.892 kez incelenmiştir.