Kapasitif Reaktans Hesaplama

Kapasitif Reaktans Hesaplama

Alternatif akım altındaki sabit kapasiteli bir kondansatörün uygulanan gerilimin frekansına göre değişen bir reaktansı vardır. Bobinlerdeki reaktanslar endüktif reaktans, kondansatörlerdeki reaktans ise kapasitif reaktanstır. Kapasitif reaktans XC ile gösterilir ve 1/(2πfC)’ye eşittir.

XC = 1/(2πfC) formülüne göre hesaplanan kapasitif reaktansta; f uygulanan gerilimin frekansı (Hz), C ise kondansatörün kapasitesidir (F).

Aşağıdaki hesaplama programında bir kondansatörün kapasitesi ve uygulanan gerilimin frekansı girilerek kapasitif reaktans hesaplanır.

Hesaplama

Kapasite: F
   
Frekans: Hz
   
 
   
Sonuç: Ω
   
21 Aralık 2014 tarihinde eklenen bu hesaplama toplam 9.461 kez incelenmiştir.