Endüktif Reaktans Hesaplama

Endüktif Reaktans Hesaplama

Endüktif bir bobinin reaktansı bobinin endüktansına ve uygulanan gerilimin frekansına bağlıdır. Endüktif reaktans XL ile gösterilir ve 2πfL’ye eşittir. Yani;

XL=2πfL’dir. Burada f uygulanan gerilimin frekansı (Hz), L ise bobinin endüktansıdır (Henry).

Aşağıdaki hesaplama programı yukarıdaki formülü kullanarak endüktif reaktans hesaplaması yapmaktadır. Bobinin endüktansını ve uygulanan gerilimini girerek endüktif reaktansı hesaplayın.

Hesaplama

Endüktans: H
   
Frekans: Hz
   
 
   
Sonuç : Ω
   
21 Aralık 2014 tarihinde eklenen bu hesaplama toplam 8.435 kez incelenmiştir.