Elektrik Kısmi Boşalmaların Ölçülmesi

KoronaElektrik tesislerinde kullanılan iletkenlerin yalıtkanları oluşan kısmi boşalmalar nedeniyle zarar görüp deforme olabilmektedir. Kısmi boşalmaların oluşmasının nedenleri ve etkilerinin belirlenmesi amacıyla oluşan kısmi boşalmaların ölçülmesi ve değerlendirilmesi önemlidir. Kısmi boşalmaların ölçülmesi için birçok yöntem mevcuttur. Bunlar elektriksel olmayan yöntemler, elektriksel olan yöntemler olmak üzere iki ana başlıkta toplanabilir.

Elektriksel olmayan yöntemler; işitsel, görsel, sıcaklık, basınç ve kimyasal değişimlerin gözlenmesi ve ölçülmesi yöntemine dayanan yöntemlerdir. Kısmi boşalmaların oluştuğu bölgelerde korona sesleri duyulur ve koronanın neden olduğu ışık görülebilir. Ayrıca kısmi boşalmanın olduğu bölgede sıcaklık değişimleri de ortaya çıkabilir ve basınç değişimi oluşabilir. Ayrıca koronanın oluştuğu yerde yalıtkanlar zarar göreceği için kimyasal değişimler de oluşacaktır. İşte tüm bu değişimlerin gözlenmesi ve ölçülmesi ile kısmi boşalmalar elektriksel olmayan yöntemler ile ölçülebilmektedir.

Elektriksel yöntemlerde ise kısmi boşalmanın olduğu yere bağlanan elektriksel komponentler yardımı ile ölçüm yapılır. Kısmi boşalmanın olduğu belirlenen cisme bağlanan paralel veya seri ölçü empedansları yardımı ile bir ölçü aleti kullanılarak kısmi boşalma ölçümleri yapılır. Ayrıca köprü yöntemi ve kayıp ölçme yöntemi de kısmi boşalmaların ölçümünde kullanılan dolaylı ölçüm yöntemleridir.

24 Ocak 2010 tarihinde yazılan bu yazı toplam 3.552 kez okunmuştur.

Yazar: elektrikci Pratiği seven mektepli elektrikçi... 2008 yılına kurduğu elektrikce.com'da geçen süre boyunca vakit buldukça bilgi ve çeşitli paylaşımlar yapmakta... Teorik bilgilerin yanısıra pratik bilgileri de paylaşmaya çalışan elektrikce.com'un sahibi ve şimdilik tek yazarı...