Elektrik Enerjisi Üretiminde Kullanılan Kaynaklar

Elektrik Enerjisi Üretiminde Kullanılan Kaynaklar

Elektrik enerjisinin nasıl üretildiği daha önce yazılan buradaki yazıda anlatılmıştı. Bu yazıda elektrik enerjisi üretiminde kullanılan enerji kaynaklarından bahsedeceğiz. Bilindiği gibi elektrik üretimi santrallerde gerçekleşir ve blok diyagramı yandaki şekildeki gibi gösterilebilir. Enerji kaynakları aşağıda maddeler halindeverilip kısaca açıklanmıştır.

1- Termik Ham Enerji Kaynakları

Isı enerjisi kullanılarak elektrik üretilen santrallerde (Termik Santraller) kullanılan yakıtlar termik ham enerji kaynaklarıdır. Termik ham enerji kaynaklarının alt ısı değerleri önemlidir. Alt ısı değeri kaynağın bir kilogramının kullanılması sonucu kaç kalori ısı verdiğini belirtir ve Hu ile gösterilir.

Termik ham enerji kaynakları katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç alt başlıkta incelenir.

Katı maddeler;

Taş Kömürü, Linyit, Odun ve Çekirdek Enerjisidir.

Taş kömürünün Hu değeri 7000 kcal/kg’dır. Bir çeşit kömür olan Linyitin Hu değeri ise 2500-4500 kcal/kg arasındadır. EÜAŞ verilerini göre ülkemizdeki kurulu elektrik gücünün %32,51 i kömür kaynaklı elektrik santrallerinden oluşmaktadır.

Katı enerji kaynaklarından biri de odundur ve alt ısı değeri (Hu) 3000-4000 kcal/kg arasındadır. Fakat bu kaynakla elektrik üretimi ormanların azlığından dolayı günümüzde yapılmamaktadır.

En yüksek alt ısı değerli enerji kaynağı çekirdek enerjisidir ve Hu değeri 2×1010 kcal/kg’dır. Ülkemizde kullanılmayan bu enerji kaynağı ileri teknoloji ile kullanılır ve oldukça tehlikelidir. Buna karşı 1 kg çekirdek enerjisi ile 3000 ton taş kömürünün verdiği ısı elde edilebilmektedir.

Sıvı maddeler;

Sıvı enerji kaynağı olarak ülkemizde de kullanılan Fuel-Oil vardır ve alt ısı değeri (Hu) 10000 kcal/kg’dır. EÜAŞ verilerine göre kurulu gücün %3,61’i sıvı yakıtlar kullanan elektrik santrallerinden oluşmaktadır.

Gaz maddeler;

Gaz enerji kaynakları olarak da ülkemizde oldukça fazla kullanılan doğalgaz vardır. Doğalgazın Hu değeri 9300 kcal/m3‘tür. Yine EÜAŞ verilerine göre ülkemizdeki kurulu elektrik gücünün %16,35’i doğalgaz kaynaklı elektrik santrallerinden oluşmaktadır. Doğalgazda dışa bağımlı olmamız da elektrik enerjisinin fiyatını ve enerji sorunlarını artırmaktadır.

2- Su Kuvveti

Su zengini olan ülkemizde az kullanılan en ucuz hatta bedava enerji kaynağıdır. Fakat su ile elektrik üretmek için gerekli olan hidroelektrik santralinin kurulması termik santrallere oranla oldukça masraflıdır. Su kuvveti ile elektrik üretimi suyun yüksekten düşürülmesiyle potansiyel enerjisinin knetik enerjiye dönüşmesi ve suyun türbine çarpmasıyla knetik enerjinin çarkları çevirmesi ile olmaktadır. Su kuvveti ile enerji üretiminde suyun düştüğü yükseklik, türbin verimi, generatör verimi önemlidir.

Su santrallerinde üretilen elektrik enerjisinin gücü en genel ifade ile Pel=7,36.Q.H ile ifade edilir. Q düşen suyun debisi, H ise suyun düştüğü yüksekliktir.

EÜAŞ verilerine göre ülkemizdeki kurulu elektrik gücünün %47,54’ü hidroelektrik enerji santrallerinden oluşmaktadır.

3- Güneş Enerjisi

Güneş petekleri yardımıyla güneşten alınan enerjinin akülerde depolanması esasına dayanan sistem ile güneş enerjisi kullanılarak elektrik üretilebilir.

4- Rüzgar Kuvveti

Rüzgar kuvveti 4-25 m/s arasında hızı olan rüzgarlardan rüzgar türbinleri yardımıyla üretilir.

5- Diğer Kaynaklar

Jeotermal enerji, gel-git ve dalga kuvveti diğer enerji kaynaklarındandır. Fakat bu kaynaklar ülkemizde kullanılmamaktadır.

23 Şubat 2008 tarihinde yazılan bu yazı toplam 36.376 kez okunmuştur.

Yazar: elektrikci Pratiği seven mektepli elektrikçi... 2008 yılına kurduğu elektrikce.com'da geçen süre boyunca vakit buldukça bilgi ve çeşitli paylaşımlar yapmakta... Teorik bilgilerin yanısıra pratik bilgileri de paylaşmaya çalışan elektrikce.com'un sahibi ve şimdilik tek yazarı...

7 Yorum

 1. adem:

  bana lazım olan hiç bir şey yok bunun için begenmedim

 2. ada:

  doğal gaz sistemleri ile ilgil bir sey ler olsa cok daha guzel olur ama hos calsımalarınızın devamını bekliyoruz

 3. htc:

  ödevime yardımcı oldu. teşekkür

 4. Elektrikburada:

  Güneş ve rüzgar enerjisi ile elektrik üretme imkanları …

  Sınırsız Temiz Enerji

 5. […] yakıtlarla elektrik üretmektedir.  Elektrik üretiminde kullanılan kaynakları detaylı olarak buradaki yazımızda […]

 6. berkay:

  bence çok iyi bir site bana konuları anlamamda çok yardımcı odu…

 7. […] enerjisinin üretildiği diğer kaynakları görmek için buradaki yazıya […]