Enerji ve Güç Sistemleri

Güneş Enerjisi Santrali Nedir? Nasıl Elektrik Üretir? Güneş Enerjisi Santrali Nedir? Nasıl Elektrik Üretir?

Elektrik enerjisi üretiminde kullanılan kaynaklardan birisi de güneştir. Enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı fosil yakıtlarla karşılaştırıldığında çevreye en en ...

Faz Sırası Kontrol Aleti Nedir? Nasıl Çalışır? Faz Sırası Kontrol Aleti Nedir? Nasıl Çalışır?

Üç fazlı sistemlerde gerilim kaynağının faz sırasındaki değişiklik motorlarda dönüş yönünün değişmesine neden olur. Buna benzer bazı durumlarda faz sırasının ...

Güneş Enerjisi ve Elektrik Güneş Enerjisi ve Elektrik

Güneşin çapı dünyanın çapının 109 katı, hacmi dünyanın hacminin 1,3 milyon katı ve kütlesi dünyanın kütlesinin 333000 katı kadardır. Güneşin ...

SF6 Gazlı Kesicilerin Türleri ve Çalışması SF6 Gazlı Kesicilerin Türleri ve Çalışması

Hareketli kontaklarının Sülfür Hegsa Florür gazı (SF6) içerisinde çalışan kesiciler SF6 Gazlı Kesiciler olarak bilinirler. Elektrik tesislerinde en çok kullanılan ...

Üç Fazlı Güç Sistemlerinin Tek Faza Göre Avantajları Üç Fazlı Güç Sistemlerinin Tek Faza Göre Avantajları

Elektrik, hidroelektrik santralleri, termik santraller, rüzgar elektrik santralleri gibi santrallerde üretilerek iletim hatları ile yerleşim alanlarına taşınır ve dağıtım hatları ...

Elektrikte Deri Etkisi (Skin Effect) ve Sonuçları Elektrikte Deri Etkisi (Skin Effect) ve Sonuçları

Elektrik iletimi iletken malzemeler üzerinden gerçekleşirken gözümüzle göremediğimiz bazı olaylar ortaya çıkmaktadır. Bu olaylardan birisi de Deri Etkisi’dir. Deri etkisi ...

Türkiye’de Yapımı Planlanan Nükleer Santraller Türkiye’de Yapımı Planlanan Nükleer Santraller

Bir ülkenin gelişmişliğinin en belirgin verilerinden birisi o ülkenin enerji tüketim verileridir. Enerji tüketiminin her geçen gün yükseldiği ülkemizde mevcut ...

Alternatif Gerilim (AC) Dalga Şekli ve Bileşenleri Alternatif Gerilim (AC) Dalga Şekli ve Bileşenleri

Doğru akım (DC), akımın veya gerilimin bir devrede tek bir yönde olduğu (artı veya eksi yönde) dalga şeklidir. Genellikle DC ...

Akü ve Pillerde Kapasite ve Amper Saat Akü ve Pillerde Kapasite ve Amper Saat

Bir akünün veya pilin kapasitesi, akünün veya pilin depolayabildiği ve aküden veya pilden alınabilen enerji miktarıdır. Akülerin veya pillerin kapasitesi ...

Dünyada ve Türkiyede Nükleer Enerji Dünyada ve Türkiyede Nükleer Enerji

Dünya genelinde elektrik enerjisi üretimi için kullanılan kaynaklar incelendiğinde ilk sırada kömür olduğu görülür. Kömürden sonra doğalgaz, su ve nükleer ...

Türkiyedeki Rüzgar Elektrik Santralleri Türkiyedeki Rüzgar Elektrik Santralleri

Güneşin yer yüzünü homojen olarak ısıtmamasının sonucunda oluşan sıcaklık ve basınç farklarıyla meydana gelen rüzgarlar elektrik üretimi açısından son yıllarda ...

Ayırıcıların Görevi ve Yapısı Ayırıcıların Görevi ve Yapısı

Ayırıcıların görevi: Gücü kesilen sistemi ayırarak izole edilmesini sağlamaktır. Ayırıcıdan yük gidiyorsa ayırıcılar kesinlikle açılmaz. Ayırıcılar ancak ayırıcıdan akım geçmediğinde açılıp ...

Termik Santrallerde Kurum Üfleyiciler Neden Kullanılır Termik Santrallerde Kurum Üfleyiciler Neden Kullanılır

Kazan tüplerinin ısı alışverişi yapan bölgelerinin dış yüzeylerinde uçucu gazlardan çökelen kurumun temizlenmesi için kurum üfleyiciler kullanılır. Kurum üfleme işleminin ...

Termik Santrallerin Çalışma Prensibi Termik Santrallerin Çalışma Prensibi

Termik santrallerde kazanlar dikey tip tabii su sirkilasyonlu cebri çekmeli içten yanmalı kömür pulvarize püskürtmeli tiptir. Yaklaşık 350 ila 400 ...

Kompanzasyonun Yararları Kompanzasyonun Yararları

Güç katsayısının düzeltilmesi hem elektrik enerjisini üretenler hem de tüketenler bakımından çok faydalıdır.Bu nedenle kompanzasyon sisteminin orta ve büyük boy ...

Aşırı Akım Koruma Röleleri Aşırı Akım Koruma Röleleri

Tanımı:  Aşırı akımların elektrik motorlarına vereceği zararları önlemek için kullanılan elemanlara, aşırı akım rölesi adı verilir. Elektrik devrelerinde kullanılan sigortalar ...

Kontaktör Nedir? Kontaktör Nedir?

Tanımı: Elektrik devrelerini açıp kapamaya yarayan ve tahrik sistemiyle uzaktan kumanda edilebilen büyük güçlü elektromagnetik anahtarlara kontaktör denir. Kontaktörün Yapısı ...

Termik Manyetik Şalterler (TMŞ) Termik Manyetik Şalterler (TMŞ)

Kompakt (TMŞ)  şalterler, üzerlerinden ayarlı akım değerini aşan akım geçtiğinde devreyi keserler. Kötü bağlantı gibi durumlarda ortaya çıkan ısı, şalterin ...

Kompanzasyon Neden Gereklidir? Kompanzasyon Neden Gereklidir?

Elektrik enerjisinin, santralden en küçük alıcıya kadar dağıtımında en az kayıpla taşınması gerekmektedir. Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile her evde bulunan ...

Megger Ölçüm Cihazı Nedir Nerelerde Kullanılır? Megger Ölçüm Cihazı Nedir Nerelerde Kullanılır?

Yalıtkanlık direncini direkt olarak ölçen aletlere megger denir.Megger; Avo İnternational firmasının tescilli markasıdır.Bu tip aletlerde bir ölçü aletinin uygulayacağı gerilimin ...