Akkor Telli Lambalar ve Ark Lambaları


Akkor Telli LambalarAkkor Telli Lambalar: Bu lambaların ana çalışması yüksek sıcaklıklara dayanabilen malzemeden yapılmış telin üzerinden elektrik akımı geçirilerek akkor haline gelmesiyle sağlanmaktadır. Akkor haline gelen telin etrafındaki havadan dolayı ömrünün kısalmaması için kulanılan tel içine asal gaz doldurulmuş veya havası alınmış cam bir balon içine konur.
Işık yayan tel, cam balon ve telden elektrik akımı geçmesini sağlayan başlık olmak üzere üç kısımdan oluşan akkor telli lambalar 15, 25, 40, 60, 75, 100, 150, 200, 300, 500, 1000, 1500 W standart güç değerlerinde bulunurlar. Lambayı elektrik devresine bağlanmak için takılan yere duy denir ve lambaların başlıkları sustalı veya vidalı olmak üzere iki tiptir.
Akkor telli lambaların ışık yayan tellerine flaman adı verilir ve bu lambalar flamanların türlerine göre ikiye ayrılır:

  1. Kömür telli lambalar
  2. Tungsten telli lambalar

Ayrıca cam balon içine konan gazın cinsine göre de tungsten telli lambalar üçe ayrılır.

  1. Normal akkor telli lambalar
  2. Kripton lambaları
  3. Tungsten halojen lambalar

Akkor Telli Lambaların Sınıflandırılması

LambalarArk Lambaları: Bu tip lambalarda bulunan iki elektrot arasında meydana gelen boşalma olayı ile elektrotlar ısınarak akkor haline gelir. Bu lambaların parıltıları çok fazladır ve noktasal ışık kaynağı olarak kullanılabildikleri için genellikle projeksiyon ve projektör tekniğinde kullanılırlar. Ark lambaları ışığın üretim şekline göre üç gruba ayrılır:

Birinci grup lambalarda boşalmadan dolayı akkor haline gelen elektronlar ışığı üretirler. Kömür elektrotlu ark lambaları ile tungsten elektrotlu ark lambaları bu grupta yer alırlar.

İkinci grup lambalarda hem akkor haline gelen elektrotlar hem de elektrotlar arasında bulunan maden gazları ve buharlar yardımıyla ışık oluşur. Aktif kömürlü ark lambaları bu gruptadırlar.

Üçüncü grup lambalarda ise ışık elektrotlar arasına doldurulmuş gazlar yardımıyla oluşturulur. Cıva buharlı ark lambaları bu grubta yer alırlar.

Ark lambalrının detaylı sınıflandırlışını aşağıdaki şekilde görülmektedir.

Ark Lambaları Sınıflandırlışı

**Bu yazıda Prof. Dr. Muzaffer Özkaya‘nın Aydınlatma Tekniği kitabı kaynak olarak kullanılmıştır.

22 Ocak 2008 tarihinde yazılan bu yazı toplam 11.423 kez okunmuştur.

Yazar: elektrikci Pratiği seven mektepli elektrikçi... 2008 yılına kurduğu elektrikce.com'da geçen süre boyunca vakit buldukça bilgi ve çeşitli paylaşımlar yapmakta... Teorik bilgilerin yanısıra pratik bilgileri de paylaşmaya çalışan elektrikce.com'un sahibi ve şimdilik tek yazarı...

2 Yorum

  1. Emre:

    Neden Bu yazıyı Kopyalayamıyoruz?

  2. Lütfen Hakkında sayfasını okuyun orada nasıl kopyalabileceğiniz anlatılmış…