50 Soruda Türkiyenin Nükleer Enerji Sorunu

50 Soruda Türkiyenin Nükleer Enerji SorunuElektrik üretiminde nükleer enerjiden yararlanılması konusu yaklaşık 40 yıldır Türkiye’nin ve Beş Yıllık Kalkınma Plânları’mızın gündemindedir. 1980’lerin ortasına kadar bu yönde yapılan üç girişim, çeşitli etkenler dolayısıyla, sonuçsuz kalmıştır.
1992 sonunda Türkiye Elektrik Kurumu’nun kapsamlı bir raporu ülkenin 2000’li yıların başında ciddî bir enerji darboğazına gireceğine işâret ettiğinden, o zamanki hükûmet kararlı bir siyasî irâde ile ülkenin nükleer enerjiden yararlanması


50 Soruda Türkiye’nin Nükleer Enerji Sorunu

Şarman Gençay, Ahmet Bayülken, Ahmed Yüksel Özemre
Kaknüs Yayınları

için gerekli adımları atmış, sonunda, Akkuyu’da ilk nükleer santralin kurulması için uluslararası bir ihâle açılmıştır. Bu ihâleyi kazanan firma ya da firmaların 15 Ekim 1999 târihinde açıklanması gerekiyorken ihâlenin sonucu bu kitabın yayınlandığı Haziran 2000 târihinde dahi açıklanabilmiş değildi. Bu ise:

—  Nükleer enerjinin ülke için yararlı olup olmadığı, ve
— İhâlenin usûlüne uygun olarak yürütülmüş olup olmadığı hakkında birçok spekülâsyon ve dedikodunun yayılmasına, ayrıca
— Konuya vâkıf olmayan pekçok kimsenin de medya’da kamuoyunu yanlış biçimde etkileyebilecek beyânlarda bulunmalarına sebep olmuştur.

Bu kitap nükleer enerjinin çeşitli dalları ve uygulamalarında toplan olarak 100 yıldan fazla bir bilgi, görgü ve deneyime sâhip bulunan üç uzman tarafından halkı nükleer enerji ve bunun Türkiye için önemi konularında objektif bir biçimde bilgilendirilmesi amacıyla kaleme alınmıştır.

8 Mart 2008 tarihinde yazılan bu yazı toplam 3.181 kez okunmuştur.

Yazar: elektrikci Pratiği seven mektepli elektrikçi... 2008 yılına kurduğu elektrikce.com'da geçen süre boyunca vakit buldukça bilgi ve çeşitli paylaşımlar yapmakta... Teorik bilgilerin yanısıra pratik bilgileri de paylaşmaya çalışan elektrikce.com'un sahibi ve şimdilik tek yazarı...

Bir Yorum

  1. Küçüktürkmen:

    Çağımız da artık su dan bahanelerle üretilen elektrik insanın ihtiyacına cevap vermemektedir.Dolayısıyla nükleğer santralların yapımı oldukca gecikmiş olup.İş böyle devam ederse Elektriği daha pahalıya kullanıp memleketimiz Vergisinden,insanımız işinden kazandığı paraları Elektrik faturalarına zor yetişdirir hale gelecek.Daha fazla zaman gecmeden nükleğer santralların yapına geçilmeli.