Trafoların düzenli ve güvenli olarak çalışabilmeleri için pelirli periyotlarla bakımı yapılabilmesi gerekmektedir. Bu bakımların deneyimli elektrik mühendisleri tarafından bütün güvenlik önlemleri alınarak yapılması gerekmektedir. Şebekeden ayrılmadan ve topraklaması yapılmadan transformatörün kabinine girilmesi ölümcül kazalarla sonuçlanabilir. Bu nedenle transformatörün şebekeden ayrıldıktan ve giriş ve çıkış uçlarının topraklaması yapıldıktan sonra bakımının yapılmaya başlanması gerekmektedir. Trafoların bakımları yılda bir kez yapılır ve aşağıdaki formda yapılabilecek uygulamalar görülebilir.

1.TRAFO MERKEZİNİN YERİ / ADI
2.TRAFO İMALATÇISI, İMALAT YILIFirmanın adı, imal yılı
3.TRAFO GÜCÜ, GERİLİMİkVA(kW) ve …. kV/…kV (34,5kV/0,4kV)
4TRAFO CİNSİKuru tip, yağlı tip, regüleli, kademe ayarlı gibi
5.TRAFO KORUMA CİNSİ (KORUMA SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ)Kesici, ayırıcı (cinsi, markası, akım, gerilim, kesme gücü, açma kapma sayısı, imalat yılı, en son bakım tarihi gibi), sekonder koruma (koruma rölesi cinsi)
6.KORUMA SİSTEMLERİNİN DURUMUFaal olup olmadığı (aksaklık veya arıza cinsi)
7.TRAFONUN FİZİKİ DURUMU
a)HARARET KONTROLÜÜzerinde termometre bulunan trafoların harareti kontrol edilir. Hararet normalin üzerinde ise ya aşırı yükten dolayıdır ya da trafo içindeki bir arızadan dolayıdır. Tam yük altında iken 60 dereceye kadar ısınma normaldir. Bunun üzerindeki ısınmalar için cebri soğutma yapılır. Eğer bir arızadan dolayı trafo aşırı ısınıyorsa trafo hemen devre dışı bırakılır ve arıza ekibi istenir.
b)SES KONTROLÜTrafonun fazla ses yapıp yapmadığı kontrol edilir. Fazla ses yapmasının sebepleri; bobinlerin gevşemesi, saçlar arasında kalan hava boşluğu ya da gövdeye bağlı bir arçanın gevşek olmasıdır. Bu durumda arıza ekibi istenir.
c)NEM KONTROLÜTrafoların yağ haznesine giren nemi alması için konulan silika-jel nemlendiğinde rengi pembeleşir. Kontrol edilip bu durumdaysa silika-jel’in yenisi ile değiştirilmesi sağlanmalıdır. (yada 120-180 derece arasında rengi mavileşinceye kadar kurutulmalıdır.)
d)YAĞ KONTROLÜYağla soğuyan trafolarda trafo tankı radyatörü, valf ve tapalarında yağ kaçağı olup olmadığı kontrol edilir. Yağ kaçağı veya eksilmesi söz konusu ise trafo devre dışı bırakılır ve arıza gidertilir. Yağı değiştirilir veya içerisindeki ile aynı tipte yağ ilavesi yapılır.
e)FİZİKİ KONTROLTekerlek tespit takozları ve ray tespit cıvatalarında gevşeme, çürüme, deformasyon olup olmadığı, buşinglerde toz birikmesi, boru ve irtibat iletkenlerinde gerginlik ve kasıntı bulunup bulunmadığı, kumanda, şalter ve kontaklarında yanık, ark ve pas, kablolarda tahribat bulunup bulunmadığı kontrol edilir, aksaklıklar belirtilerek giderilmeleri sağlanır. Trafo binasının temelinde çatlak ve çökme olup olmadığı kontrol edilir, varsa kontrol formuna işaretlenerek yetkili amirin önlem alabilmesi için bilgilendirilmesi sağlanır.
8.KESİCİLERİN KONTROLÜKesicinin yerleştiği temelde çatlak, tespit cıvatalarında gevşeklik olup olmadığı, kesicinin gövdesinde çelik konstrüksiyonunda paslı kısımlar, gevşeklikler ve yağ kaçakları olup olmadığı, bara irtibat iletkenlerinin kasıntısız, klemens ve cıvatalarının sıkı olup olmadığı, kesici buşing, izolatör ve diğer izole kısımlarında pislik, yağ, çatlak, kırık olup olmadığı kontrol edilir, eksiklik ve aksaklıklar belirtilir. Kesicilerin açma kapama numaratörleri kontrol edilir. (şayet kesici kendiliğinden 5-10 kere açma kapama yaptıysa yağının değiştirilmesi (yağlı kesicilerde) gerekir.)
9.AYIRICILARIN KONTROLÜAyırıcının yerleştirildiği yerde çatlak, tespit cıvatalarında gevşeklik olup olmadığı ayırıcının izolatör ve diğer izole kısımlarında çatlak, kırık, izole bozukluğu olup olmadığı, hat ve toprak irtibatlarında kasıntı, gevşeklik ve lif kopmalarının olup olmadığı, ayırıcının bıçak ve sabit kontaklarında kötü temas ve ark olup olmadığı izolatörlerinde gevşeklik, yanık ve deformasyon olup olmadığı, hareket mekanizması, çubuk manivela, dişli yatak ve krankların temiz olup olmadığı kontrol edilir, eksiklik ve aksaklıklar belirtilir.
10.ANA DAĞITIM PANOLARININ KONTROLÜPano üzerindeki tüm tespit civatalarının gevşek olup olmadığı, pano üzerindeki mevcut tüm elektrik bağlantılarının kontrol ve kararma, kopma vb. olup olmadığı, elektriksel ve fiziki kontrolleri yapılarak elemanların faal olup olmadığı, üzerindeki sinyal lambalarının ve ölçü aletlerinin faal olduğu, şalter ve sigortalara bağlı olan kabloların gevşek ve yanık olup olmadığı, pano içerisine toz ve rutubetin girmesine engel olacak önlemlerin yeterli olup olmadığı kontrol edilerek, eksiklik ve aksaklıklar belirtilir. (Aşırı ısınma sonucu veya kontakları arktan tahrip olmuş sigortalar gövdeleriyle birlikte değiştirilmelidir. Buşonlara dıştan tel sarılmasına asla izin verilmemelidir.) Termik manyetik koruyucuların akım ayar sınırları kontrol edilir, uygun olmayanlar çekilen akım dikkate alıarak ayarlanır/ayarlatılır.