Elektrikce.Com » Teknik Sözlük

Teknik Sözlük

Aynı gerilim ve frekanstaki gerilimin toplandığı veya dağıtıldığı ünitedir.

374 kez okundu | Yorum Yok

(İng: Side Cutter) İletkenleri kesmek amacıyla kullanılan pense türü bir ...

284 kez okundu | Yorum Yok

(İng: Semiconductor) Elektrik akımını çok az ileten materyaller. Silikon, Germanyum ...

219 kez okundu | Yorum Yok

(İng: Load) [Elektriksel Yük] Belli bir miktar enerji tüketen, enerji ...

227 kez okundu | Yorum Yok

(İng: High Pass Filter) Yüksek frekanslı sinyalleri geçiren düşük frekansları ...

288 kez okundu | Yorum Yok

(İng: High Voltage) Elektrik enerji sistemlerinde 100.000 volttan yüksek gerilimler.

232 kez okundu | Yorum Yok

(İng: Wattmeter) Doğru ve alternatif akım devrelerinde alıcıların çektikleri elektriksel ...

294 kez okundu | Yorum Yok

(İng: Three-Way Switch) Bir lambayı veya bir grup lambayı iki ...

1.571 kez okundu | Yorum Yok

(İng: Volt) Bir ohmluk bir direnç üzerinden bir amperlik akım ...

267 kez okundu | Yorum Yok

(İng: Voltmeter) Doğru ve alternatif akım devresinin ya da devreye ...

308 kez okundu | Yorum Yok

(İng: Tachometer) Devir sayısını ölçen aletlere takometre denir.

252 kez okundu | Yorum Yok

(İng: Demand Power) Enerji hattına bağlı olan yüklerin çalışması için ...

291 kez okundu | Yorum Yok

(İng: Thermal Power Plant) Kömür, doğalgaz, petrol ürünleri gibi fosil ...

240 kez okundu | Yorum Yok

(İng: Thermocouple) İki farklı metalden yapılmış, sıcaklığı okuyarak elektrik sinyaline ...

297 kez okundu | Yorum Yok

(İng: Grounding) Gerilim altında olmayan bütün tesisat kısımlarının, uygun iletkenlerle ...

268 kez okundu | Yorum Yok

(İng: Grounding Manhole) Topraklama iletkenlerinin bağlandığı topraklama elektrodunun toprağa gömüldüğü ...

352 kez okundu | Yorum Yok

(İng: Screw Driver) Vidaları söküp takmaya yarayan alet. Farklı uçlarda ...

203 kez okundu | Yorum Yok

(İng: Transformer) Alternatif elektrik gerilimini veya akımını belirli oranda dönüştüren ...

313 kez okundu | Yorum Yok